счетоводни услуги, данъчни и осигурителни консултации              "ЕМ ЕЛ ДЖИ" ООД е създадена през 2003 г. с цел организиране на счетоводно отчитане, съставяне на финансови отчети, данъчни и осигурителни консултации. Екипът на фирмата предлага комплексно счетоводно обслужване на търговски предприятия, физически лица(вкл.ЧСИ), чуждестранни инвеститори избрали да развиват бизнес в България. Основните параметри, които следва  в дейността си са професионализъм, яснота, коректност, решения съобразени с нормативната уредба и икономическата обстановка в страната.

              Фирмата е член на Асоциацията на счетоводителите и счетоводните предприятия. Вписана е в регистъра на съставителите на годишни финансови отчети.Счетоводна къща ЕМ ЕЛ ДЖИ
Уебсайт в Alle.bg